Powrót

TRUSZEL

TRUSZEL
Materiały graficzne POS

W ramach współpracy odświeżyliśmy stronę gabinetu stomatologicznego, poprzez wykonanie nowoczesnego, przejrzystego layout’u. Ponadto istniejące na stronie treści zostały poddane korekcie i uzupełnione o dodatkowe informacje.