Adam

Web Developer – ostoja spokoju. Świetnie odnajduje się w świecie wirtualnym. W rzeczywistości lubi fantasy, jazz i klimaty dalekowschodnie.